nieuws

van ons

De wijzigingen in het arbeidsrecht met de komst van de Wab (5): de ketenregeling

Met de komst van de Wab veranderen diverse regelingen in het arbeidsrecht. Zo heb ik u eerder al geïnformeerd over de cumulatiegrond in het ontslagrecht, wijzigingen voor oproepovereenkomsten, de regels omtrent de transitievergoedingen de compensatieregeling. In deze blog ga ik in op de ketenregeling.

De ketenregeling bepaalt hoeveel elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

Wat is de huidige situatie?

Vanaf 1 juli 2015 kunnen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal 24 maanden worden overeengekomen voordat de werknemer in vaste dienst treedt. Arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met een tussenperiode van zes maanden of korter worden meegenomen in de keten.

Bij cao bestaat de mogelijkheid om af te wijken van deze ketenregeling.

Wat wordt de nieuwe situatie?

Het doel van de Wab is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele arbeid. De wetgever heeft daarom de mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten uitgebreid.

In de Wab wordt de maximumtermijn voor de periode dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen verlengd van 24 maanden naar 36 maanden. Feitelijk is daarmee de ketenregeling zoals die gold vóór invoering van de Wwz weer terug. Alleen de tussenpoos tussen elkaar opvolgende contracten blijft zes maanden (vóór de Wwz was dat drie maanden).

Andere wijzigingen

Naast de algemene verruiming van de ketenregeling worden nog twee andere wijzigingen doorgevoerd.

Bij cao wordt de mogelijkheid geboden om de tussenpoos van zes maanden te verkorten naar drie maanden indien sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd. De eis dat het moet gaan om klimatologische of natuurlijk omstandigheden komt te vervallen. Het kan dus ook gaan om terugkerend tijdelijk werk dat niet te scharen is onder seizoenswerk. Bijvoorbeeld functies in de culturele sector (afhankelijk van het theaterseizoen) of sportclubs die een stop hebben van enkele maanden. Wanneer sprake is van een branche waar geen cao van toepassing is, is afwijking van de ketenregeling niet mogelijk.

Tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn ook uitgezonderd van de ketenregeling bij vervanging wegens ziekte.

De nieuwe ketenregeling heeft per 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Er is geen sprake van overgangsrecht. Dit betekent dat indien een arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 eindigt, de ketenregeling van drie jaar van toepassing is. Dit is ook het geval als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is aangegaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Peter