nieuws

van ons

Dronken achter het stuur cliënten naar huis brengen, dat is vragen om problemen!

Alcohol drinken tijdens werktijd wordt over het algemeen onwenselijk geacht. Maar dat een dronken werkneemster vervolgens ook nog in de auto stapt om cliënten naar huis te brengen gaat nog een stapje verder. Dat is wat er deze zomer gebeurde bij een stichting die zich bezig houdt met jeugdzorg.

3 keer het toegestane alcoholpromillage

Werkneemster is sinds 1999 in dienst bij de stichting als pedagogisch medewerkster. Op een zomeravond bracht de werkneemster drie cliënten, een pleegdochter en twee familieleden van een cliënt naar een diploma-uitreiking met het busje van de werkgever. Toen zij ze ook weer kwam ophalen werd ze op de terugweg aangehouden voor een alcoholcontrole. Het alcoholpromillage was drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid. De politie heeft de cliënten vervolgens naar huis gebracht. De stichting stelt de werkneemster de volgende dag direct op non-actief en stapt naar de kantonrechter.

Levensgevaarlijk

De kantonrechter stelt voorop dat het rijden in het busje terwijl de werkneemster onder invloed was in strijd is met de wet. Daarnaast dienen cliënten op de professionaliteit van de werkneemster als pedagogisch medewerker te kunnen vertrouwen. Als chauffeur dient er naast het rekening houden met het welzijn van de cliënten ook rekening te worden gehouden met de veiligheid van cliënten. Haar gedraging is daarom niet in overeenstemming met haar verantwoordelijkheid. Door het handelen van de werkneemster heeft zij een potentieel (levens)gevaarlijke situatie gecreëerd voor haar cliënten, de andere inzittenden, zichzelf en de overige weggebruikers. Dat zich geen ongelukken hebben voorgedaan, doet niets af aan de ernst van het handelen van werkneemster en de mogelijke gevolgen. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en kent daarom ook géén transitievergoeding toe.
 

Heeft u vragen over dit artikel of heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u vragen? Neem contact op met Eline

Veel gestelde vragen

Pas op met het snel/impulsief ontslaan van een werknemer. Het is belangrijk dat wanneer je een werknemer wilt ontslaan dat je dit goed voorbereid en een dossier opbouwt. Vooral kleine ondernemers zonder personeelsfunctionarissen maken hier vaak fouten. Voorkom dus extra kosten en frustraties.

U kunt een werknemer ontslaan indien er sprake is van één van de ontslaggronden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de ontslaggrond wordt de ontslagroute bepaald. Welke kosten en regels hieraan verbonden zijn is afhankelijk van het soort arbeidscontract en de reden van het ontslag. 

Ontslaggronden:

 • Bedrijfseconomische redenen
 • Reorganisatie
 • Langdurige ziekte (minimaal 2 jaar)
 • Frequent ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen
 • Disfunctioneren
 • Verwijtbaar handelen van de werknemer
 • Gewetensbezwaren
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Andere gronden (hier valt te denken aan detentie of ontbreken van een tewerkstellingsvergunning)
 • Ontslag op staande voet
 • Faillissement

 

Er moet sprake zijn van een zeer dringende reden om een werknemer op staande voet te ontslag. Het moet hier gaan om een ernstige verwijtbare gedraging, zoals bijvoorbeeld diefstal. Het ontslag op staande voet is het uiterste redmiddel binnen het ontslagrecht.

Indien je er zeker van bent om de werknemer op staande voet te ontslaan moet je de werknemer DIRECT op de hoogte brengen van het ontslag op staande voet en daarbij de reden geven waarom je de werknemer op staande voet ontslaat. Bevestig het ontslag op staande voet schriftelijk aan de werknemer en wees daarin concreet wat de reden voor het ontslag op staande voet is.

Indien de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet kan hij binnen 2 maanden om vernietiging van het ontslag vragen bij de kantonrechter.

Het ontslag op staande voet is het uiterste redmiddel binnen het ontslagrecht waardoor er dus zeer strenge criteria van toepassing zijn. Het is verstandig om voorafgaand aan het ontslag op staande voet juridisch advies in te winnen.

Dit is een vergoeding die toekomt aan de werknemer, enerzijds bedoeld ter compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werkgever is deze transitievergoeding verschuldigd aan iedere werknemer die: - Twee jaar of langer in dienst is en - Waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Het is vervelend als je werkgever je zomaar naar huis stuurt. Een ontslag op staande voet is voor een werkgever het zwaarste middel om iemand te ontslaan en daarom zijn daar veel regels aan verbonden. Wij adviseren daarom ook om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk dat je schriftelijk (middels een brief of e-mail) aan je werkgever mededeelt dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet en dat je daarbij vermeld dat je beschikbaar bent en blijft voor werkzaamheden. Om het ontslag op staande voet aan te vechten dient er een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechtbank ingediend te worden. Wij kunnen je hierbij helpen, maar wij kunnen ook proberen een procedure bij de rechtbank te voorkomen en er onderling met je werkgever uit te komen.