nieuws

van ons

Het eerste Pokémon-ontslag!

Dat het verslavend en een rage is weten we ondertussen nadat de afgelopen weken de gekte uitbrak rondom het Pokémon GO spelletje. Maar deze gekte heeft voor een uitzendkracht uit Nijmegen minder goed uitgepakt. Als we de media mogen geloven is de uitzendkracht dinsdag op staande voet ontslagen omdat hij het verslavende spelletje Pokémon GO aan het spelen was. De uitzendkracht kon het niet laten om ondanks meerdere waarschuwingen toch wéér Pokémon GO te spelen. Hij hield zich meer bezig met het zoeken naar Pokémons dan met het plaatsen van plinten. Maar houdt een dergelijk ontslag stand?

Ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet is binnen het arbeidsrecht de zwaarste sanctie. De vraag is daarom of het ontslag op staande voet in deze situatie stand zal houden wanneer een kantonrechter zich hierover uit moet laten. Daarbij is het van belang of een werknemer voldoende is gewaarschuwd en wist wat de consequenties zouden zijn indien hij nogmaals het spel zou spelen. Van de werkgever moet in redelijk niet verwacht kunnen worden dat hij het dienstverband voort zou laten duren. In onderstaande situatie is de werknemer wel gewaarschuwd, maar de vraag is of de werkgever niet (eerst) voor een andere sanctie had moeten kiezen.

Gameverslaving

Daarnaast zou ook nog mee kunnen spelen dat het hier gaat om een ‘verslaving’, althans dat zou je kunnen betogen. In de rechtspraak is terug te zien dat wanneer er sprake is van een verslaving (zoals drugs-, alcohol- en/of gokverslaving) er een zorgplicht rust op de werkgever. Een verslaving kan namelijk als ziekte worden gekwalificeerd. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer in de gelegenheid stelt zich te laten behandelen voor zijn verslaving en dat hij zorgt voor eventuele re-integratie.

Uitzendkracht

Voorts is nog van belang om op te merken dat het hier gaat om een uitzendkracht en niet een werknemer. Vaak staat er in een uitzendovereenkomst een uitzendbeding opgenomen dat inhoudt dat de inlener (het klusbedrijf uit Nijmegen) de uitzendovereenkomst per direct kan opzeggen. Indien een dergelijk beding is opgenomen in de uitzendovereenkomst had het klusbedrijf voor een minder zware sanctie kunnen kiezen, namelijk door gebruik te maken van het uitzendbeding. Vooralsnog hebben wij de toepasselijke overeenkomsten niet gezien dus kunnen we daar niet over oordelen.

Toch aan het werk

Volgens de laatste berichtgeving is de uitzendkracht zo weer aan het werk. Hij functioneert namelijk goed en het klusbedrijf wil hem wel een tweede kans geven.

 

Heeft u vragen over ontslag op staande voet of bent u zelf net op staande voet ontslagen, neem dan vrijblijvend met ons contact op.