nieuws

van ons

Mag een werkgever een hoofddoek verbieden?

Onlangs werd het Europees Hof geconfronteerd met de vraag van een Belgische rechter of een werkgever het dragen van een hoofddoek van een werknemer mag verbieden. De advocaat-generaal van het Europees Hof maakte eerder vandaag haar oordeel bekend. Ze vindt dat het dragen van een hoofddoek verboden mag worden door werkgevers en er dus geen sprake is van directe dan wel indirecte discriminatie.

Ontslagen wegens dragen hoofddoek

In deze zaak gaat het om een Belgische moslima die werkte bij de Belgische firma G4S Secure Solutions waar zij beveiligingswerkzaamheden en receptiediensten uitvoerde. Nadat zij drie jaar werkzaam was bij de onderneming wilde zij een hoofddoek gaan dragen. Vervolgens werd zij door haar werkgever ontslagen omdat het bij G4S verboden is zichtbare religieuze, politieke of filosofische tekenen te dragen.

Oordeel advocaat-generaal

De advocaat-generaal  oordeelt dat het dragen van een hoofddoek verboden mag worden, wanneer dit verbod gebaseerd is op een bedrijfsreglement dat verklaart dat ‘zichtbare politieke of religieuze symbolen niet zijn toegestaan’. Het verbod is volgens de advocaat-generaal nodig om religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit te bereiken binnen de onderneming en er is dus geen sprake van indirecte discriminatie. Er is volgens haar ook geen sprake van directe discriminatie omdat het verbod niet berust op stereotypen of vooroordelen tegenover een of meer specifieke godsdiensten, maar juist op een bedrijfsreglement waarin naar religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit wordt gestreefd.

Gevolgen

Het betreft een bijzonder pittige uitspraak. Indien een hoofddoekverbod dus gebaseerd is op een algemeen bedrijfsreglement op grond waarvan zichtbare politieke, filosofische en religieuze tekenen op het werk niet toegestaan zijn, kan dit verbod dus gerechtvaardigd zijn. Dit alles omdat een werkgever volgens de advocaat-generaal mag streven naar religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit binnen zijn onderneming. Het lijkt ons een vergaande conclusie omdat een hoofddoekverbod dan al snel toelaatbaar is. Echter, de conclusie van de advocaat generaal bindt het Europees Hof niet. De rechters van het Europees Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over de zaak. We wachten de uitspraak van het Europees Hof dus met belangstelling af.