nieuws

van ons

Nulurencontract versus min/maxcontract

Veel ondernemers willen hun onderneming graag zo flexibel mogelijk inrichten. Reden waarom er vaak nulurencontracten worden gesloten met oproepkrachten. Echter, deze nulurencontracten zijn minder flexibel dan u denkt.

Nulurencontract

Indien een oproepkracht met een nulurencontract ziek wordt hoeft u in beginsel geen loon te betalen. Echter, indien de werknemer een beroep doet op het ‘rechtsvermoeden van de arbeidsomvang’ kan hij wel aanspraak maken op loon. Het aantal uren waarover loon betaald dient te worden, wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen drie maanden. Indien een werknemer met een nulurencontract de afgelopen drie maanden gemiddeld 25 uur heeft gewerkt kan hij aanspraak maken op het loon over 25 uur tijdens zijn ziekte.
Deze verplichting tot doorbetaling van het loon kan enkel voor de eerste zes maanden van het nulurencontract worden uitgesloten. Dit geldt niet alleen bij ziekte van de werknemer maar de werknemer kan ook een beroep op het rechtsvermoeden doen wanneer u hem plotseling minder oproept dan voorheen. U kunt zich als werkgever dan niet verschuilen achter het feit dat er een nulurencontract is gesloten.

Min/maxcontract

Indien u gebruik maakt van een min/maxcontract ligt dit anders. Bij een min/maxcontract kan een werknemer in beginsel geen beroep doen op het ‘rechtsvermoeden van de arbeidsomvang’. Rechters vinden namelijk dat er alleen een beroep op het rechtsvermoeden kan worden gedaan indien de arbeidsomvang niet duidelijk is. Bij een min/maxcontract is het volgens de rechter duidelijk wat de arbeidsomvang is.
Indien u dus een min/maxcontract sluit met een minimale omvang van 8 uur en een maximale omvang van 20 uur dient u bij ziekte van de werknemer enkel 8 uur uit te betalen in plaats van het gemiddelde over de afgelopen drie maanden. Ook kan de werknemer geen beroep op het rechtsvermoeden doen wanneer hij plotseling minder wordt opgeroepen dan voorheen. Echter, indien er structureel (dus gemiddeld drie maanden) meer wordt gewerkt dan het maximaal aantal uren kan er wel een beroep op het rechtsvermoeden worden gedaan.

Wat moet ik kiezen?

Ons advies is om gebruik te maken van min/maxcontracten in plaats van nulurencontracten. Op deze manier loopt u als werkgever niet het risico dat de werknemer een beroep doet op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang en kunt u de uren van de werknemer zo flexibel mogelijk indelen. 

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of zou u graag een nulurencontract of een min/maxcontract door ons willen laten opstellen of controleren? Neem dan gerust contact met ons op.