nieuws

van ons

Rechter maakt korte metten met concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Sinds januari 2015 is het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Wat betekent dit nu voor u als ondernemer? Wat is nou zo’n ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’? Daar wist de wetgever ook geen antwoord op te geven. Het enige dat naar voren is gekomen is dat het moeilijk is om aan te tonen dat er sprake is van een dergelijke situatie.

De Amsterdamse kantonrechter maakte recentelijk korte metten met een concurrentiebeding dat opgenomen was in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever had een uitgebreid concurrentiebeding opgenomen en betoogd waarom er sprake was van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Hij had gesteld dat:

  1. er veel tijd en geld in de opleiding van de werknemer werd geïnvesteerd;
  2. de werknemer kennis heeft gekregen van het netwerk, het marktgebied, de behoeften en de werkwijze van de werkgever; en
  3. dat de werkgever onderdeel uit maakt van een zeer concurrentiegevoelige detacheringsbranche waardoor specifiek verworven kennis en kunde direct of indirect voor benadeling van de werkgever zouden kunnen leiden.

De kantonrechter vindt dat deze redenen niet voldoende zijn om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het investeren in een opleiding van een werknemer kan beschermd worden door een studiekostenbeding of een geheimhoudingsbeding. Verder oordeelt de kantonrechter dat het opgebouwde netwerk, het marktgebied, de behoeften en de werkwijze van de werkgever te algemeen zijn en deze niet verder ingevuld zijn. Indien u wilt weten wat de kantonrechter nog meer in deze zaak heeft gezegd, klikt u dan hier.

Wat betekent dit voor u als ondernemer

Wilt u een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan moet u met zeer concrete argumenten komen waaruit blijkt dat een concurrentiebeding noodzakelijk is. Doet u dit niet dan zal een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarschijnlijk geen standhouden.

Heeft u een vraag? Mail ons gerust!