nieuws

van ons

Ruzie op de werkvloer? Werkgever: los het op!

In een kleine onderneming dient een werkgever er veel aan te doen om conflicten of strubbelingen op de werkvloer tijdig op te lossen. De rechter oordeelde namelijk in de volgende zaak dat een werknemer, die het zwarte schaap werd van het bedrijf, niet ontslagen mocht worden en de werkgever het conflict op moest lossen.

Ruziënde collega's

Het ging in deze situatie om een werknemer die in een bedrijf werkzaam was met vijf andere collega’s, waaronder de eigenaar en zijn vrouw. De werkgever heeft de werknemer aangesproken op de omgang met zijn collega’s en heeft daarna voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer wilde hier niet mee akkoord gaan waardoor partijen besloten om een mediationtraject in te gaan.

Kort daarna spreekt de vrouw van de eigenaar de werknemer aan op internetgebruik onder werktijd, waarop de werknemer zich ziekmeldt. De bedrijfsarts constateert dat er sprake is van medische en conflict gerelateerde klachten (situatieve arbeidsongeschiktheid) en adviseert alsnog om met mediation te starten. Hierna volgt een mediationgesprek met het hele bedrijf. De collega’s van de werknemer geven aan dat ze niet meer met hem willen samenwerken. Volgens de werkgever is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en er is geen draagvlak meer om te investeren in samenwerking. De werkgever wendt zich tot de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden.

Hoe oordeelt de rechter?

De rechter is van oordeel dat er alleen een geldige reden is voor ontbinding indien niet meer van de werkgever kan worden verwacht dat hij de arbeidsrelatie voort laat duren. Ook stelt de rechter dat het van belang is aan wie de verstoring te wijten is. Volgens de rechter had de werkgever eerder moeten ingrijpen, en zeker in een klein bedrijf waar werknemers op elkaar zijn aangewezen. De rechter vindt dat de werkgever te snel heeft aangestuurd op beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dit betekent niet dat de werknemer schuldvrij is. Hij is namelijk volgens de rechter te gevoelig voor bepaalde opmerkingen van collega’s die hij als discriminerend heeft ervaren. De rechter concludeert dan ook dat de arbeidsrelatie moet worden voortgezet. Er is volgens de rechter nog een kans op een vruchtbare samenwerking en de werkgever dient een traject in te zetten om het conflict op te lossen. Daarbij wordt van de werknemer verwacht dat hij zijn gevoeligheden opzij zet en actief meewerkt aan het herstel van de arbeidsverhouding. De werknemer komt dus weer terug op de werkvloer.

Ons advies

Wanneer u merkt dat er conflicten of strubbelingen zijn op de werkvloer wacht dan niet af, maar ga met deze werknemers om de tafel. Kijk allereerst of je er samen uit kunt komen en zo niet, schakel dan hulp in van een derde. Er rust een plicht op werkgever om onderlinge strubbelingen aan te pakken. Laat het dus niet escaleren!