nieuws

van ons

Gevolgen van transitievergoeding na 2 jaar ziekte: het slapende dienstverband

Eerder plaatsten we een artikel over de compensatieregeling voor werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen na twee jaar ziekte. In geval van ziekte mag een werkgever voor een werknemer die langer dan twee jaar ziek is een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, omdat er na twee jaar geen opzegverbod meer geldt. Echter, dit betekent dat de werkgever (die al twee jaar het loon heeft doorbetaald) alsnog een transitievergoeding dient te betalen als hij het dienstverband heeft beëindigd. Wat heeft dit voor gevolgen?

Slapend dienstverband na twee jaar ziekte

Deze problematiek naar aanleiding van de invoering van de WWZ zorgt voor veel “slapende dienstverbanden”. Dit houdt in dat de werkgever het dienstverband laat voortduren. Dit is om twee redenen voordeliger voor de werkgever dan over te gaan tot ontslag van de werknemer:

  1. de werkgever hoeft na twee jaar geen loon meer door te betalen. Het UWV neemt namelijk de loondoorbetalingsverplichting (in beginsel) over.
  2. De werkgever is de transitievergoeding slechts verschuldigd indien hij het dienstverband heeft beëindigd. Indien de werkgever dit niet doet hoeft hij ook geen transitievergoeding te betalen. 

Ontbindingsverzoek door werknemer

Door deze slapende dienstverbanden durven sommige werknemers het aan om zelf een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Hierbij is van belang dat wanneer een werknemer zelf om beëindiging verzoekt de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Recentnam een werkneemster dit risico, echter zonder succes. De werkneemster was al sinds 2012 uitgevallen nadat bij haar borstkanker was vastgesteld. De twee jaar termijn eindigde op 23 juli 2014, waardoor vanaf dat moment het UWV een WGA-uitkering had toegekend. 

Geen transitievergoeding of billijke vergoeding, wél ontbinding

De werkneemster heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht met toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Echter, de kantonrechter komt tot het oordeel dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever waardoor er voor een transitievergoeding en/of billijke vergoeding geen plaats was. 

Compensatieregeling transitievergoeding voor werkgevers

De werkneemster komt hier met lege handen te staan. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de wetgeving hieromtrent aangepast dient te worden. Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend om dit te voorkomen. Lees hierover meer in het artikel betreffende update van de compensatieregeling transitievergoeding voor werkgevers.

Neem gerust contact op met ons als u hier vragen over heeft!

veelgestelde vragen

Indien je rechtsbijstand nodig hebt, maar hier onvoldoende geld voor hebt, kun je aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. Het is afhankelijk van wat je verdient, je vermogen, financiële opbrengst van de zaak en de reden dat je rechtsbijstand nodig hebt. Deze wordt ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of je recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand en of je nog een eigen bijdrage moet betalen.

Ja, dat kunnen wij. Klik hier voor de veelgebruikte begrippen in de rechtspraak. Mocht er iets niet tussen staan wat je graag wil begrijpen, mail ons dan.

 

Indien een werknemer twee jaar of meer onafgebroken ziek is geweest, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Echter, dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt, maar je hebt als werkgever wel de mogelijkheid om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. 

Zie ook: Transitievergoeding na twee jaar

Je kunt je werknemers houden aan een concurrentiebeding indien dit beding is opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kun je een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd indien schriftelijk gemotiveerd is dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die het beding rechtvaardigen. Zie ook Rechter maakt korte metten met concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!