nieuws

van ons

Chauffeur niet in dienst bij bekende zanger

Een chauffeur bracht een bekende zanger één keer per week gedurende 8 jaar naar optredens. De chauffeur is van mening dat hij dus al 8 jaar een arbeidsovereenkomst met de zanger heeft. Hij heeft gedurende deze periode nooit vakantiegeld ontvangen en er zijn evenmin vakantiedagen verstrekt. De zanger vindt daarentegen dat hij geen vakantiegeld of vakantiedagen verschuldigd is aan de chauffeur omdat er nooit een arbeidsovereenkomst heeft bestaan, en het ook nooit de bedoeling van partijen is geweest om een arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. Volgens de zanger bestaat er een overeenkomst van opdracht en is de chauffeur een zzp-er.

Hoe zit dit juridisch in elkaar?

Bij de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet er sprake zijn van loon, persoonlijke arbeid en gezag. Daarbij is het van belang wat de partijbedoeling is geweest. Hierbij gaat het er dus om wat partijen voor ogen stond bij het aangaan van de overeenkomst.

 

Allereerst blijkt uit een e-mail dat de chauffeur expliciet geen arbeidsovereenkomst wilde aangaan, omdat hij daardoor zijn WW-uitkering kwijt zou raken. Echter, dit betekent nog niet direct dat er geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan. Hierbij is namelijk ook van belang de wijze waarop partijen de overeenkomst feitelijk hebben uitgevoerd.

 

-De chauffeur stelt dat hij voorafgaande aan het seizoen een lijst van optredens kreeg en dat hij voor deze optredens beschikbaar moest zijn. Volgens de kantonrechter is het ongetwijfeld het uitgangspunt geweest dat de chauffeur op de dagen van de optredens werkzaamheden moest verrichten, maar de chauffeur was dit kennelijk niet verplicht.

 

-De  chauffeur stelt vervolgens dat hij loonstroken en jaaropgaven heeft ontvangen wat volgens hem ook een indicatie oplevert dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook dit argument veegt de kantonrechter van tafel. Hoewel een dergelijke gang van zaken op zich wel een indicatie kan geven over de wijze waarop partijen uitvoering geven aan de tussen hen gesloten overeenkomst, is dat in dit geval niet aan de orde. Gezien de fiscale inhoudingsverplichtingen van opdrachtgevers ten aanzien van zzp-ers is het geen ongebruikelijke gang van zaken dat er een dergelijke gang van zaken wordt gehanteerd.

 

-Ten slotte staat nog ter discussie of er sprake is van een gezagsverhouding. Dit betekent dat de ‘werkgever’ zeggenschap heeft over de manier waarop werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Volgens de kantonrechter werden er wel instructies gegeven, maar deze instructies zijn ook mogelijk bij een opdrachtovereenkomst. Bovendien had de chauffeur geen toestemming nodig voor vakantie en hoefde hij zich bij ziekte alleen maar af te melden en niet ziek te melden.

 

-Conclusie: De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht. 

Pas op!

Deze zaak viel gunstig uit voor de bekende zanger. Echter, dit kan ook anders zijn. Indien u als opdrachtgever in de veronderstelling bent dat er een overeenkomst van opdracht bestaat met een opdrachtnemer maar er feitelijk toch sprake is van een arbeidsovereenkomst dan heeft dit grote gevolgen. In dat geval zijn namelijk de opzegverboden, het ontslagrecht en alle andere beschermende bepalingen voor werknemers, van toepassing. Daarnaast kan de Belastingdienst (met terugwerkende kracht) aankloppen voor de afdracht van loonbelasting en premies voor sociale voorzieningen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.