nieuws

van ons

Werkgever: ‘Kom je bij me douchen?’ Dat kost hem € 60.000!

De bestuurder van een juridisch adviesbureau wist het zichzelf wel erg moeilijk te maken. Hij stelde een werkneemster namelijk zonder reden op non actief. Toen de werkneemster de sleutels kwam inleveren zei de bestuurder dat het een vergissing was en dat ze gewoon weer aan het werk mocht. Er ontstond een discussie naar aanleiding waarvan de werkneemster zich ziek heeft gemeld. De bestuurder zou onder andere gevraagd hebben of ze bij hem wilde komen douchen.

'Welkom in mijn hart/leven, welkom mijn roosje'

Na de ziekmelding stond de bestuurder dezelfde dag zonder aankondiging met een bos rode rozen, cadeaus en een kaartje bij de werkneemster aan de deur. Op het kaartje stond: ‘Welkom in mijn hart/leven, welkom mijn roosje’. De werkneemster maakte duidelijk dat ze hier niet van gediend was, waarop de bestuurder haar op staande voet heeft ontslagen.

Werkneemster stapt naar de kantonrechter

De werkneemster voert aan dat de bestuurder onbetrouwbaar en onvoorspelbaar heeft gehandeld en daarmee ook geen respect heeft getoond voor haar persoonlijke levenssfeer. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat de bestuurder grenzen heeft overschreden met zijn gedrag. Gezien het feit dat werkneemster nog geen twee jaar in dienst is bij het juridisch adviesbureau heeft zij geen recht op een transitievergoeding. Zij vordert daarom een billijke vergoeding (€ 40.000,=), gefixeerde schadevergoeding (€ 7.734,38), achterstallig salaris (€ 12.154,02), wettelijke verhoging (€ 5.252,01), een onkostenvergoeding (€ 348,35) en buitengerechtelijke incassokosten (€ 1.403,=). De werkgever komt niet opdagen tijdens de zitting. Wat vindt de kantonrechter hiervan?

Uitspraak

Nu de werkgever niet is verschenen ziet de kantonrechter geen reden om de vordering niet toe te wijzen. De kantonrechter oordeelt daarom dat de werkgever een bedrag van bijna € 60.000,= aan werkneemster dient te betalen.

Om zelf te zien of u of een van uw medewerkers recht heeft op een transitievergoeding en de eventuele hoogte hiervan, vul hier onze handige rekentool in.

Heeft u vragen over deze uitspraak of heeft u zelf problemen met uw werkgever/werknemer, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
 

Heb je vragen over dit artikel? Neem contact op met Maaike